Dr. Bjørn Christian Brøndmo

Overlege ved avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi OUS – Rikshospitalet

Dr. Bjørn Christian Brøndmo

Dr. Bjørn Christian Brøndmo er utdannet lege ved Lunds Universitet. Han har spesialistutdannelse innen plastisk kirurgi fra Skånes Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus samt generellkirurgisk praksis fra Sykehuset Østfold, Fredrikstad og Aker Universitetssykehus.

Siden 2007 overlege ved plastikkirurgisk avdeling Ullevål Universitetssykehus, nå Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet.

Medlem av Den norske legeforening, Norsk Plastikkirurgisk Forening og Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi.


Hatt utallige pasienter som har vært meget fornøyd med resultatet og som har følt seg i trygge hender.

Blant pasienter er Dr. Brøndmo kjent for å være svært nøyaktig og alltid ta pasientens ønsker seriøst, samtidig som realistiske forventinger og et harmonisk resultat blir vektlagt. Dr. Brøndmo vil alltid sørge for at pasienten føler seg trygg under hele prosessen.