Dr. Haris Mesic

Spesialist i plastikkirurgi - overlege og enhetsleder for Mikrokirurgi ved Avdeling for…

Dr. Haris Mesic

Dr. Haris Mesic tok legeutdanning ved Universitet i Sarajevo i 1988 og har jobbet med kirurgi siden 1992. Han har spesialistutdannelse i plastikkirurgi fra Bosnia, England og Østerrike og har siden 1998 vært spesialist i plastikkirurgi. Tidligere overlege og seksjonsleder for rekonstruktiv brystkirurgi fra Ullevål Universitetssykehus.

I dag er han overlege og enhetsleder for Mikrokirurgi ved Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet. Utfører alle operasjoner, inkludert neseplastikker. Han er medlem av Den norske legeforening, Norsk Plastikkirurgisk Forening og Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi.


Dr. Mesic er en godt kjent kirurg i Norge og har holdt en god del forelesninger for andre kirurger i Norge og verden.

Blant pasienter er Dr. Mesic kjent for å være omsorgsfull, nøyaktig og forståelsesfull, og mange av våre pasienter velger å utføre sine inngrep hos Dr. Mesic etter anbefalinger av andre pasienter som har vært svært fornøyde med resultatet og måten de har blitt ivaretatt, fra første konsultasjon til siste sjekk.