Øyelokkoperasjon - Blefaroplastikk | Nedre og Øvre

En øyelokkoperasjon omtales gjerne som «blefaroplastikk» eller «blepharoplasty» på fagspråket, og er et kirurgisk inngrep som innebærer at øyelokket modifiseres. Ofte er det snakk om å fjerne overflødig hud som gir «tunge øyelokk» og plager pasienten i det daglige.

Blefaroplastikk kan imidlertid også være aktuelt dersom pasienten ønsker å korrigere på deformiteter eller feil, noe som kan gjøres av både estetiske og funksjonelle årsaker.

Med alderen vil huden på øyelokkene miste elastisiteten, og det dannes hudoverskudd som medfører tunge øyelokk og poser under øynene.

Strukturer som gir støtte til øyelokkene blir også slappere med årene, og nede øyelokkskant blir ofte mer hengende, noe som gir øyet en rundere form. Dette kan korrigeres med canthoplastikk hvor man foretar en oppstramming av øyelokkskanten slik at øyets ungdommelige form og linjer gjenskapes.

Operasjonen kan kombineres med en øvre øyelokksplastikk som korrigerer løs og hengende hud og bløtvev på øvre øyelokk. Rynker rundt øynene bedres ikke, en kan behandles med rynkebehandling eller laser.

Operasjonen har en varighet på rundt halvannen time og foregår i lokalbedøvelse. Man kan reise hjem samme dag.

Når kan det være aktuelt med en øyelokkoperasjon?

Som regel utføres en øyelokkoperasjon i tilfeller der pasienten plages av vevet rundt øynene, enten det er snakk om hud- eller fettvev.

Dette kan igjen ha innvirkning på utseendet, men også øynenes funksjon. I noen tilfeller kan overflødig vev rundt øynene også være smertefullt for den som rammes. La oss se nærmere på de vanligste årsakene til at nordmenn har behov for en øyelokkoperasjon.

Tunge øyelokk

Etter hvert som vi blir eldre, er det ikke uvanlig at huden på øyelokket blir mindre elastisk. Det kan derfor dannes et overskudd av hud, noe som kan føre til at huden på det øvre øyelokket oppleves som slappere. Øyelokkene kan også føles større enn tidligere.

I tillegg til dette kan det være et overskudd av fett eller muskler som gjør at øyelokkene blir tunge. Enkelte opplever også tunge øyelokk som følge av svakheter i øyelokkmuskulaturen.

Det er imidlertid viktig å huske på at tunge øyelokk også kan skyldes at øyenbrynene har sunket. Ofte er det snakk om en kombinasjon av nedsenkede bryn og overflødig hud og fett.

Med tunge øyelokk opplever mange at synsfeltet blir innsnevret. Det kan også bli mer utfordrende å blinke, noe som igjen kan føre til røde og sviende øyne. Enkelte opplever også hodepine, noe som gjerne skyldes at man anstrenger pannen for å holde øynene åpne.

Poser under øynene

Når man blir eldre er det også vanlig å oppleve at muskulaturen som omgir øynene blir slappere. Fettvev som normalt sett finnes bakom øyelokkene kan da begynne å bule frem, noe som resulterer i «poser» under øynene.

Posene er først og fremst ansett som et kosmetisk problem, og man ser gjerne trett eller sliten ut. For noen kan imidlertid poser under øynene også være plagsomt, siden man kan oppleve at den nedre delen av øynene «dras» nedover.

I mange tilfeller sliter pasienten med både tunge øyelokk og poser under øynene. Det er imidlertid også mange som kun sliter med én av delene.

Andre årsaker

I noen tilfeller kan det være aktuelt med øyelokkoperasjon fordi man har deformasjoner eller misdannelser i øyelokkene. Dette kan føre til at pasienten har vanskeligheter med å holde øynene åpne eller lignende.

Det er også noen som er født med tunge øyelokk eller poser under øynene. Dette er med andre ord ikke noe som kun rammer godt voksne.

Så lenge du plages av tunge og/eller hengende øyelokk, kan det være aktuelt å vurdere en øyelokkoperasjon i samråd med en kirurg.

Hvorfor får noen poser under øynene eller tunge øyelokk?

Både miljøfaktorer, alder og arv kan ha innvirkning på huden og vevet rundt øynene. Noen opplever forbigående problemer med poser under øynene som følge av for lite søvn eller livsstil, mens andre opplever at problemene oppstår som følge av alder eller arv.

I prinsippet kan derfor hvem som helst få tunge øyelokk eller poser under øynene. I de fleste tilfeller er dette også helt normalt, og ikke et tegn på sykdom. I noen tilfeller kan det imidlertid være snakk om sykdommer, som for eksempel en stoffskiftesykdom.

Rundt øynene finnes det et tynt hudlag, og under der igjen finnes det muskulatur. Disse musklene gjør at vi kan åpne eller knipe øynene sammen. Om musklene svekkes eller huden blir mindre elastisk, vil dette gi utslag i form av tunge øyelokk eller poser under øynene.

Hva slags former for øyelokkoperasjon tilbys?

Siden blefaroplastikk er aktuelt både ved tunge øyelokk og poser under øynene, er det vanlig å skille mellom øvre og nedre øyelokkoperasjon.

Her skal vi forklare deg hva som er forskjellen på en øvre og nedre øyelokkoperasjon, og når det er aktuelt med de ulike prosedyrene.

Øvre øyelokkoperasjon

Dersom du sliter med tunge øyelokk som følge av overflødig hud, kan en øvre øyelokkoperasjon være aktuell. Denne operasjonen fokuserer på delen mellom øyenbryn og øvre øyenvipper.

Merk deg at dersom du har tunge øyelokk på grunn av hengende øyenbryn, kan det være aktuelt med et panneløft eller løft av brynene fremfor en øyelokkoperasjon.

Nedre øyelokkoperasjon

Om du har poser under øynene kan en nedre øyelokkoperasjon være aktuelt. I motsetning til øvre blefaroplastikk, er fokuset her på området under de nedre øyenvippene dine.

Resultatet av operasjonen blir at du kan bli kvitt poser under øynene. Det er ofte aktuelt å kombinere en øvre og en nedre øyelokkoperasjon dersom du sliter med både tunge øyelokk og poser under øynene.

 

Hvordan foregår en øyelokkoperasjon?

Dersom du vurderer en operasjon av øvre eller nedre øyelokk, lurer du kanskje på hvordan operasjonen utarter seg.

Her gir vi deg en forenklet beskrivelse av hva som skjer på operasjonsdagen. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, anbefaler vi deg å ta kontakt.

Prosedyre ved ankomst

Når du kommer til klinikken for en øyelokkoperasjon, må du først henvende deg til personen som sitter i resepsjonen. Du vil normalt sett bli bedt om å vente på venterommet til en sykepleier er klar til å ta deg imot.

Sykepleieren vil bistå deg i forkant av operasjonen, og sørge for at du er klargjort for operasjon. Det er blant annet viktig med god hygiene i operasjonsområdet, og du kan naturligvis ikke ha sminke eller andre produkter på deg.

Du får også prate med en anestesilege som gir deg all nødvendig informasjon om lokalbedøvelsen du vil få. Når kirurgen tar deg imot kan du også få svar på eventuelle spørsmål.

Kirurgen som skal utføre øyelokkoperasjonen vil også tegne deg på huden, for å tydeliggjøre hvor huden skal fjernes eller snittes under operasjonen.

 

Selve operasjonen

Fremgangsmåte under operasjonen vil naturligvis avhenge av hvorvidt det er snakk om en øvre eller nedre øyelokkoperasjon.

Ved en nedre øyelokkoperasjon vil inngrepet foregå ved at kirurgen fjerner en tynn hudstripe tett opp mot øyevippene. Deretter kan fett under øyemuskulaturen og eventuell overflødig muskulatur fjernes. Såret blir sydd og tapet i etterkant.

Under øvre øyelokkplastikk vil overskuddet av hud over øyet fjernes. Det er da vanlig å gi pasienten lokalbedøvelse, fjerne hud og deretter sy.

Lokalbedøvelse gis alltid på forhånd, slik at du ikke trenger å bekymre deg for smerter underveis.

Overvåking

Når øyelokkoperasjonen er utført, vil du tas til oppvåkningsavdelingen. Her vil du være til lokalbedøvelsen slutter å virke. En sykepleier vil være der sammen med deg, og passe på at du er våken og i god form før du drar hjem.

Du kan dra hjem samme dag som operasjonen ble utført, og innleggelse er ikke nødvendig. Hele prosedyren tar vanligvis mellom 1–1,5 timer. En øvre øyelokkoperasjon tar stort sett én time, mens en nedre øyelokkoperasjon ofte kan ta rundt én og en halv time.

Hvem kan få øyelokksoperasjon?

Før du kan få en øyelokkoperasjon, er det nødvendig med en konsultasjon hos kirurgen. Under forundersøkelsen vil det avgjøres om du er egnet for å kunne gjennomgå en øyelokkoperasjon eller ikke.

Som regel vil de fleste med tunge øyelokk eller poser under øynene kunne motta hjelp. Det er imidlertid ikke sikkert at en øyelokkoperasjon er det rette valget for deg. Har du for eksempel hengende øyebryn, vil kanskje kirurgen anbefale en annen løsning.

I noen tilfeller kan det også hende at kirurgen vil fraråde deg å gjennomgå øyelokkoperasjon, for eksempel fordi du har en spesifikk sykdom eller bruker visse medikamenter. Om risikoen for at komplikasjoner kan oppstå er forhøyet, kan du kanskje ikke opereres.

Plastikkirurgen vil gjøre en nøye jobb under forundersøkelsen, slik at du kan føle deg trygg på at operasjonen kun utføres om det er til det beste for deg.

Hva slags resultater kan jeg forvente etter blepharoplasty?

Etter gjennomført øyelokkoperasjon vil pasienten som regel ende opp med å se mer opplagt ut. Erfaringsmessig opplever mange også at de ser yngre ut enn hva de gjorde før operasjonen.

Målet er et resultatet skal se mest mulig naturlig ut, og at pasienten skal bli kvitt ulempene den overflødige huden og fettposene medfører.

Det endelige resultatet vil naturligvis kunne variere en del fra pasient til pasient. Kirurgen tar hensyn til både alder, hudtype, hudtone og lignende. Dette for at resultatet skal bli så bra som overhodet mulig, og at særegenheten ved den enkelte skal bli ivaretatt.

Det er greit å huske på at vi mennesker vanligvis ikke har to identiske øyner, og at det alltid vil være små ulikheter mellom venstre og høyre øye. Det er ikke uvanlig at det er ørsmå forskjeller på øynene også etter gjennomført øyelokkoperasjon.

Hvor lenge vil jeg se resultatene av en øyelokkoperasjon?

Etter at en øyelokkoperasjon er utført, vil du som regel kunne se frem til et langvarig resultat. Det er ikke uvanlig at resultatet vil vare i mange år fremover.

Husk imidlertid på at aldringsprosessen i kroppen din ikke stopper opp, noe som innebærer at resultatet etter operasjonen kan påvirkes etter hvert som tiden går. Etter åtte til ti år er det derfor enkelte som opplever at det er behov for å gjenta prosedyren.

I mange tilfeller vil det likevel ikke være behov for mer enn ett inngrep.

Det er store individuelle forskjeller når det kommer til hvor langvarige resultatene blir. Noen eldes raskere enn andre, noe som kan avhenge av både livsstil, arv og vekt. Vektforandringer og røyking kan ha en negativ effekt, og gjøre at resultatet ikke varer like lenge som ellers.

 

Har andre pasienter gode erfaringer med øyelokkoperasjon?

Ja, de aller fleste som har gjennomgått en øyelokkoperasjon kan vise til positive erfaringer. Prosedyren er ikke spesielt omfattende, og samtidig er resultatet vanligvis veldig merkbart.

Mange har opplevd å få bedre livskvalitet som følge av operasjon av tunge øyelokk eller poser under øynene. Dette handler ikke bare om komfort og funksjonalitet, men også at man kan oppnå et visuelt bra resultat.

Enkelte har slitt lenge med dårlig selvfølelse på grunn av poser under øynene eller tunge øyelokk, og da kan en øyelokkoperasjon ha en veldig positiv effekt på hverdagen.

Hva koster en øyelokkoperasjon?

Prisen for en øyelokkoperasjon vil kunne variere noe, og avhenger blant annet av hvor omfattende prosedyren er.

Husk også på at prisen kan påvirkes av hvorvidt du skal ha kun øvre eller nedre øyelokkoperasjon, eller begge deler. Prisen reduseres nemlig dersom du skal kombinere flere prosedyrer.

Fra og med 2021 ble det innført mva. (tilsvarende 25 %), noe som gjelder hos alle norske klinikker.

Nedenfor ser du hva du kan regne med at en øyelokkoperasjon koster, inkludert mva.

Øvre øyelokk: 18 750,-
Nedre øyelokk: 25 000,-
Øvre og nedre øyelokk: 36 250,-

Hvordan går jeg frem om jeg ønsker en øyelokkoperasjon?

Siden en øyelokkoperasjon er av kosmetisk art, er det ikke behov for henvisning via lege. Du trenger derfor bare å kontakte oss og avtale en konsultasjonstime. Når du kommer på konsultasjon til oss, vil vi avgjøre om en øyelokkoperasjon er aktuelt for deg.

For oss er det viktig at du som pasient føler deg trygg og ivaretatt gjennom hele prosessen. Vi tar oss derfor god tid til å forklare deg alle prosedyrer – helt fra første konsultasjon til eventuell øyelokkoperasjon utføres.

Har du noen spørsmål eller er usikker på noe, hjelper vi deg mer enn gjerne.

 

Før operasjonen

Øyelokkoperasjon - Før operasjonen

Faste

Du skal være fastende 6 timer før operasjonen. Det er tillatt å drikke svært små mengder vann inntil 2 timer før operasjonen, for eksempel for å kunne ta nødvendige medisiner.

Blodfortynnende medisiner

Bruker du blodfortynnende medisiner skal du slutte senest 2 uker før operasjonen.

Kosthold

Enkelte naturpreparater kan ha en blodfortynnende effekt. Det anbefales derfor å slutte med disse senest 2 uker før. Det gjelder også E-vitamin, hvitløkskapsler og tran.

Røyking

Du må slutte å røyke senest 2 uker før, og være røykfri ytterligere 2 uker etter operasjonen. Du må også unngå andre nikotinholdige preparater som snus, nikotintyggegummi og nikotinplaster i samme periode.

Etter operasjonen

Øyelokkoperasjon - Etter operasjonen

Ring kirurgen

Etter hjemreise kan du ringe direkte til kirurgen som har operert deg det første døgnet ved behov.

Ring klinikken

Har du spørsmål dagen etter bes du rette henvendelse til klinikken.

Røyking

Røyking er ikke tillatt 2 uker etter inngrepet.

Ro og hvile

Du skal holde deg mest mulig i ro og hvile det første døgnet. Unngå å bøye deg fremover og sov med hodet høyt de første dagene.

Smertestillende medisiner

Smertestillende medisiner tas som ordinert av kirurgen.

Sting

Sting fjernes vanligvis etter én uke.

Dusjing

Du kan dusje dagen etter operasjonen, men skal unngå å få vann i ansiktet. Øyeomgivelsene kan vaskes forsiktig når stingene er fjernet.

Kjølemaske

Kjølemaske brukes regelmessig også de første dagene etter øyelokksoperasjonen for å minske hevelse og blodutredelser. Denne anvendes omkring 10 minutter om gangen og legges over øynene med en forende kompress over den skjøre øyelokkshuden. Dette bør gjentas én gang i timen. Hver gang kjølemasken har vært i bruk, legges den i kjøleskapet (ikke i fryseren da dette kan medføre frostskader i huden).

Trening

Du kan begynne med lett trening etter 3 uker. Trening uten begrensninger kan gjenopptas etter 6 uker.

Soling

Du bør unngå soling på arrene det første året.

Komplikasjoner

Øyelokkoperasjon - Komplikasjoner

Blødning

Blødning etter en øyelokksplastikk forekommer svært sjelden og oppstår da vanligvis i løpet av de første timene etter operasjonen. Øyelokket vil hovne opp og blod kan bre seg til øyehulen.

Tilstanden krever rask behandling da det kan medføre skade på synsnerven om man ikke reagerer umiddelbart.

 

Infeksjon

Infeksjon etter en øyelokksplastikk er sjelden, men kan forekomme. Skulle det allikevel inntreffe utvikler symptomene seg somregel i løpet av den første uken. Infeksjonen viser seg vanligvis ved økende smerter, hevelse og rødme på operasjonsområdet. Man kan også utvikle feber og nedsatt allmenntilstand. Tilstanden behandles med antibiotika.

 

Smerter

Operasjonsområdet vil være ømt og man kan oppleve lette smerter og lokal sårhet. Smertene forsvinner vanligvis i løpet av få dager, men hos enkelte pasienter kan disse vedvare noe lengre. Smertestillende medisiner vil bli utlevert på klinikken på operasjonsdagen før du reiser hjem.

 

Hevelse

Operasjonsområdet vil være hovent etter inngrepet. Vanligvis forsvinner hevelsen i all vesentlighet i løpet av få uker, men hos enkelte kan det ta måneder før huden blir normal igjen.

 

Blåmerker

Det er ikke uvanlig at det kan oppstå blåmerker på operasjonsområdet. Det skyldes små blødninger i vevet. Blåmerkene forsvinner spontant i løpet av få uker.

Arr

Arrene plasseres slik at de ikke er synlige når øynene er åpne. I begynnelsen vil de være røde og hovne, men over måneder blir de vanligvis gradvis lysere og mykere. Enkelte danner dessverre arr som kan bli mindre pene.

Oppfølgning

Øyelokkoperasjon - Oppfølgning

For oss ved Oslo Privatklinikk er det avgjørende at du føler deg helt trygg etter øyelokksoperasjonen.

Vi vil derfor oppfordre deg til også å ta kontakt utenom ordinære kontroller dersom det er noe du lurer på. Slik unngår du å være i tvil og vi vil raskt kunne fange opp eventuelle problemer og forhindre at de utvikler seg.

Du vil etter operasjonen også bli tildelt flere kontrolltimer ved klinikken for at du som velger å gjennomgå en øvre øyelokksplastikk skal føle deg trygg på forløpet og få svar på eventuelle spørsmål.

Ansiktsoperasjoner - Priser
Ansikt  uten MVA / med MVA
Øvre øyelokk  16 480,- / 20 600,-
Nedre øyelokk  24 640,- / 30 800,-
Øvre og nedre øyelokk samtidig  32 240,- / 40 300,-
Neseplastikk – åpen  48 800,- / 61 000,-
Utstående ører  20 000,- / 25 000,-
Utstående ører med EarFold  15 500,- / 19 375,-
Øreflippreduksjon 

7 000,- én side / 8 750,-

12 000,- begge sider / 15 000,-

Revnet øreflipp 

5 000,- én side / 6 250,-

7 500,- begge sider / 9 375,-

Øreflippkorreksjon etter stor piercing 

6 000,- én side / 7 500,-

10 000,- begge sider / 12 500,-

Fettransplantasjon  fra 20 000,- / 25 000,-
Leppeløft fra 20 000,- / 25 000,-
Har du spørsmål, eller ønsker konsultasjon?
Ta kontakt
Klikk her for priser Bestill konsultasjon
Påkrevd
Påkrevd