Brystløft - Plastisk kirurgi

Det finnes flere årsaker til at brystene mister sin opprinnelige form. Da kan brystløft…

Etter et brystløft vil brystet i prinsippet ikke bli noe mindre, men det kan faktisk fremstå større enn tidligere fordi brystets volum redistribueres og samles.

Mengden av kjertelvev i brystet vil også ofte reduseres, noe som fører til at brystene mister både volum og spenst. Dette gir slappere bryster som lett henger, og brystvorten får en lavere plassering enn tidligere.

Med et brystløft, eller mastopeksi, kan man ved å fjerne overskuddshud og remodellere kjertelvevet gjenskape en mer ungdommelig brystform samt løfte brystvorten mer sentralt på brystet. Teknisk ligner en slik operasjon på en brystreduksjon, men ved et brystløft vil kun hud fjernes, og kun små eller ingen deler av kjertel- eller fettvev. Etter operasjonen vil brystet i prinsippet ikke bli noe mindre, men det kan faktisk fremstå større enn tidligere fordi brystets volum redistribueres og samles.

Det finnes mange forskjellige typer brystløft, men felles for dem alle er at de medfører arr på brystene. Alle kvinner som gjennomgår et brystløft vil som et minimum få arr rundt brystvorteområdet og i midtlinjen under brystvortene ned til folden under brystet. Enkelte vil også få arr i folden under brystet. Dette vil imidlertid avhenge av hvor mye hud som fjernes, og arrene blir vanligvis pene over tid.

Operasjonens varighet er på omkring to timer, og foregår i full narkose. Du kan reise hjem allerede samme dag.

Brystløft kan også kombineres med innleggelse av silikonprotese der pasienten ønsker mer volum i brystene.


Brystløft - Før operasjonen

Faste

Du skal være fastende 6 timer før operasjonen. Det er tillatt å drikke svært små mengder vann inntil 2 timer før operasjonen, for eksempel for å kunne ta nødvendige medisiner

 

Dusjing

På operasjonsdagen skal du dusje hjemme før du kommer til klinikken. Du skal vaske hele kroppen og håret med Hibiscrub (desinfiserende såpe).

 

Blodfortynnende medisiner

Bruker du blodfortynnende medisiner må du slutte senest 2 uker før operasjonen.

 

Kosthold

Enkelte naturpreparater kan ha en blodfortynnende effekt. Det anbefales derfor å slutte med disse så lang tid som mulig, og senest 2 uker før. Det gjelder også E-vitamin, hvitløkskapsler og tran.

 

Røyking

Du må slutte å røyke senest 4 uker før, og være røykfri ytterligere 4 uker etter operasjonen. Du må også unngå andre nikotinholdige preparater som snus, nikotintyggegummi og nikotinplaster i samme periode.

Brystløft - Etter operasjonen

Ring kirurgen

Etter hjemreise kan du ringe direkte til kirurgen som har operert deg det første døgnet ved behov.

 

Ring klinikken

Har du spørsmål dagen etter bes du rette henvendelse til klinikken.

 

Ro og hvile

Du skal holde deg mest mulig i ro og hvile det første døgnet.

 

Smertestillende medisiner

Smertestillende medisiner tas som ordinert av kirurgen.

 

Dren

Dren brukes kun ved spesielle tilfeller. Drenene fjernes når det kommer tilstrekkelig lite væske per døgn. Vi anbefaler at de fjernes ved klinikken, men har du lang reisevei kan dette gjøres av din fastlege.DusjingDu kan som regel dusje etter 3 dager.

 

Sting

Det brukes vanligvis tråd som løser seg opp, slik at det ikke er behov for å fjerne sting. Er det sting som skal fjernes gjøres dette vanligvis etter én uke.

 

Taping

Arret skal tapes så lenge det er rosa. Du kan dusje med tapen og bare skifte denne når den løsner spontant. Normalt vil det gå 3-6 måneder før arret blekner.

 

Sports-BH

Du skal bruke sports-BH døgnkontinuerlig i 6 uker eller så lenge brystene er hovne.BrystbindI noen tilfeller anbefaler vi at du bruker brystbind i samme periode som du har på sports-BH.

 

Lett trening

Du kan begynne med lett trening etter 3 uker.

 

Trening uten begrensninger

Trening uten begrensninger kan gjenopptas etter 6 uker.

 

Soling

Du bør unngå direkte soleksponering på arrene det første året for å unngå pigmenteringsforstyrrelser og oppnå et penest mulig sluttresultat.

Brystløft - Komplikasjoner

Blødning

Blødning oppstår vanligvis i løpet av de første timene etter operasjonen. Operasjonsområdet vil hovne opp og kan bli smertefullt. Det kan i noen tilfeller være nødvendig med en reoperasjon.


Infeksjon

Pasienten får antibiotika for å forbygge infeksjon. Infeksjoner er derfor sjeldent et problem. Skulle det allikevel forekomme, utvikler symptomene seg som regel innenfor den første uken etter operasjon.

Infeksjonen viser seg vanligvis ved økende smerter, hevelse og rødme på operasjonsstedet. Man kan også få feber og nedsatt allmenntilstand. Tilstanden behandles med antibiotika. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å fjerne silikonprotesen.


Serom

I enkelte tilfeller kan det samle seg sårvæske under huden i operasjonsområdet. Væsken kan lett fjernes med en tynn kanyle.


Endring i hudfølelse

Etter operasjonen vil følesansen ofte endre seg på brystene. Den kan være redusert, men også bli helt borte. Noen kan også oppleve at huden blir overfølsom. Dette forekommer også i svært sjeldne tilfeller i brystvorteområdet. Følesansen blir vanligvis normal igjen etter noen måneder, men endringen kan vedvare.


Smerter

Brystene vil være ømme og man har lette til moderate smerter som forverres ved bevegelse. Smertene forsvinner vanligvis i løpet av få dager, men hos enkelte pasienter kan de vare noe lengre. Smertestillende medisiner vil bli utlevert på klinikken på operasjonsdagen før du reiser hjem, og du vil få resept på smertestillende medisiner om du har behov for det.


Hevelse

Operasjonsområdet vil være hovent etter inngrepet. Vanligvis forsvinner størstedelen av hevelsen i løpet av få uker, men hos enkelte kan det ta måneder før hevelsen har gått tilbake. Så lenge huden er hoven anbefales det å bruke kompresjonsplagg.


Blåmerker

Det er vanlig med blåmerker på operasjonsstedet. Dette skyldes små blødninger i vevet. Blåmerkene forsvinner i løpet av få uker.


Arr

I begynnelsen vil arrene være røde og hovne, men over måneder blir de vanligvis gradvis lysere og mykere. Enkelte danner dessverre arr som kan bli mindre pene.


Strekkmerker

Det kan unntaksvis oppstå strekkmerker på brystene etter en brystforstørrelse.

 

Asymmetri

De fleste kvinner har en viss grad av brystasymmetri fra naturens side. Det kan være sideforskjell både hva angår størrelse, form og plassering av brystvorteområdet. Det er derfor ikke uvanlig at man ikke oppnår full symmetri etter en brystforstørrelse.


Graviditet og amming

Sett over et helt liv vil kvinnens bryster gjennomgå en gradvis forandring. Spesielt i forbindelse med graviditet og amming forandrer brystene seg relativt mye med hensyn til form, fylde og fasthet. En brystforstørrelse vil sjeldent påvirke kvinnens evne til å amme.


Kapseldannelse

Protesen oppfattes som et fremmedlegeme av kroppen. Som en naturlig reaksjon innhylles den i en kapsel av bindevev. Denne normale reaksjonen kalles kapseldannelse. Kapselen vil normalt være tynn og kan derfor ikke føles i brystet. Hos enkelte kvinner kan kapselen imidlertid bli fortykket og hard. Dette fenomenet kalles kapselskrumpning. Det kan i fremskredne tilfeller medføre at brystet blir hardt og etterhvert endrer form og blir smertefullt. Avhengig av plagene kan det da bli nødvendig å fjerne kapselen og skifte protesen. Mindre enn 2 % av alle kvinner som gjennomgår brystforstørrelse vil få behandlingskrevende kapselskrumpning i løpet av de 5 første årene. Har man én gang hatt kapselskrumpning, har man imidlertid økt risiko for å få det igjen. Det er mange teorier for hvorfor kapselskrumpning oppstår, men det er ingen undersøkelser som har kunnet påvise en direkte årsakssammenheng.


Dobbeltfold

Ofte vil man, for å få plass til en protese, være nødt til å senke brystfolden noe under operasjonen. Dette kan medføre at det oppstår en liten inndragning i huden på nedre del av brystet hvor den gamle brystfolden opprinnelig lå. Dette kalles en dobbeltfold og kan være vanskelig å korrigere.


Protesekant og rippling

Spesielt hos slanke pasienter med lite underhudsfett er det ikke uvanlig at man kan føle protesekanten i nedre del av brystet. Dette kan arte seg som én eller flere myke kuler som kan forskyves når man trykker på dem. Hos noen pasienter kan man se rynker eller folder i huden over protesen. Dette kalles rippling og skyldes at huden over brystet følger protesens overflate. Silikonproteser er relativt myke og forandrer derfor fasong ved bevegelse, dette kan føre til rynker eller folder i protesens overflate.

Risikoen for merkbar protesekant og rippling er størst hos slanke kvinner og ved bruk av store proteser.

Brystløft - Oppfølgning

Ved Oslo Privatklinikk er det avgjørende for oss at du føler deg helt trygg etter operasjonen. Vi vil derfor oppfordre deg til også å ta kontakt utenom ordinære kontroller dersom det er noe du lurer på. Etter et brystløft er du velkommen til å ringe kirurgen din etter inngrepet dersom du skulle ha noen spørsmål. Slik unngår du å være i tvil og vi vil raskt kunne fange opp eventuelle problemer og forhindre at de utvikler seg.

Du vil etter operasjonen også bli tildelt flere kontrolltimer ved klinikken for at du føler deg trygg på forløpet og får svar på eventuelle spørsmål.