Bodylift – Kroppsløft - Plastikkirurgi

Snittføringen utvides imidlertid til også å omfatte midjene og ryggen. Resultatet er at man kan oppnå oppstramming av både mage, lårenes for- og ytterside samt et løft av setepartiet. Bodylift kombineres ofte også med fettsuging for å oppnå en bedre form på magen, midjen og lårene.

Merk at bodylift ikke fungerer som noen slankemetode. Overvekt øker risikoen for komplikasjoner. Derfor er det viktig at overvektige personer slanker seg før operasjonen utføres. Har man tidligere gjennomgått en slankeoperasjon er det en forutsetning at vekten har vært stabil i minimum ett år.

Operasjonen varer i omtrent 4-5 timer, litt avhengig av omfanget. Operasjonen foregår i full narkose, og på grunn av operasjonens omgang anbefales innleggelse ved klinikken i ett døgn.

Før operasjonen

Bodylift – Kroppsløft - Før operasjonen

Faste

Du skal være fastende 6 timer før operasjonen. Det er tillatt å drikke svært små mengder vann inntil 2 timer før operasjonen, for eksempel for å kunne ta nødvendige medisiner


Dusjing

På operasjonsdagen skal du dusje hjemme før du kommer til klinikken. Du skal vaske hele kroppen og håret med Hibiscrub (desinfiserende såpe).Blodfortynnende medisinerBruker du blodfortynnende medisiner må du slutte med disse senest 2 uker før operasjonen.


Kosthold

Enkelte naturpreparater kan ha en blodfortynnende effekt. Det anbefales derfor å slutte med disse så lang tid som mulig, og senest 2 uker før. Dette gjelder også E-vitamin, hvitløkskapsler og tran.


Røyking

Du må slutte å røyke senest 4 uker før, og være røykfri ytterligere 4 uker etter operasjonen. Du må også unngå andre nikotinholdige preparater som snus, nikotintyggegummi og nikotinplaster i samme periode.

Etter operasjonen

Bodylift – Kroppsløft - Etter operasjonen

Ring kirurgen

Etter hjemreise kan du ringe direkte til kirurgen som har operert deg det første døgnet ved behov.

 

Ring klinikken

Har du spørsmål dagen etter bes du rette henvendelse til klinikken.

 

Ro og hvile

Du skal holde deg mest mulig i ro og hvile det første døgnet.

 

Smertestillende medisiner

Smertestillende medisiner tas som ordinert av kirurgen.

 

Dren

Dren brukes rutinemessig ved dette inngrepet og fjernes når det kommer mindre enn 50 ml væske per døgn. Vi anbefaler at de fjernes ved klinikken men har du lang reisevei kan dette naturligvis også besørges av din fastlege.

 

Dusjing

Du kan dusje når drenene er fjernet.

 

Sting

Der det er sting som skal fjernes gjøres det vanligvis etter 1 uke.

 

Taping

Taping av arret brukes så lenge det er rosa. Du kan dusje med tapen og skifte denne når den spontant løsner. Normalt vil det gå 3-6 måneder før arret blekner.

 

Kompresjonsplagg

Du skal bruke kompresjonsplagg døgnkontinuerlig i 6 uker eller så lenge operasjonsområdet er hovent.

 

Trening

Du kan begynne med lett trening etter 3 uker.

Trening uten begrensninger kan du starte med etter 6 uker.

 

Soling

Du skal unngå soling på arrene det første året.

Komplikasjoner

Bodylift – Kroppsløft - Komplikasjoner

Blødning

Blant sjeldent forekommende komplikasjoner er blødning en av de vanligste. Blødning oppstår vanligvis i løpet av de første timene etter operasjonen. Operasjonsområdet vil hovne opp og kan bli smertefullt. Det vil da i noen tilfeller være nødvendig med en kortvarig re-operasjon der man åpner såret, stopper blødningen og syr sammen igjen.

 

Infeksjon

Rutinemessig gis antibiotika som infeksjonsforebyggende tiltak før operasjonen. Infeksjoner er således et sjeldent problem. Skulle det allikevel forekomme, utvikler symptomene seg somregel innenfor den første uken etter operasjon. Infeksjonen viser seg vanligvis med økende smerter, hevelse og rødmepå operasjonsområdet. Man kan også utvikle feber og nedsatt allmenntilstand. Tilstanden behandles med antibiotika.

 

Serom

I enkelte tilfeller kan det samle seg sårvæske under huden på operasjonsstedet. Væsken kan lett fjernes med en tynn kanyle.

 

Endring i hudfølelse

Etter operasjonen vil følesansen ofte endre seg på operasjonssområdet. Den kan være redusert, men også bli helt borte. Noen kan også oppleve at huden blir overfølsom. Følesansen blir vanligvis normal igjen etter noen måneder, men endringen i hudfølelsen kan vedvare.

 

Smerter

Operasjonsområdet vil være ømt og man kan ha lette til moderate smerter som vil kunne forverres ved bevegelse. Smertene forsvinner vanligvis i løpet av få dager, men hos enkelte pasienter kan disse vedvare noe lenger. Smertestillende medisiner vil bli utlevert på klinikken på operasjonsdagen før du reiser hjem, og du vil få resept på smertestillende dersom du har behov for det.

 

Hevelse

Operasjonsområdet vil være hovent etter inngrepet. Vanligvis forsvinner størstedelen av hevelsen i løpet av få uker, men hos enkelte kan det ta måneder før hevelsen har gått tilbake. Så lenge huden er hoven anbefales det å bruke kompresjonsplagg.

 

Blåmerker

Det er ikke uvanlig at det kan oppstå blåmerker på operasjonsstedet. Dette er ofte mer uttalt dersom det utføres fettsuging samtidig hvor det skyldes små blødninger som oppstår i vevet. Blåmerkene forsvinner spontant i løpet av få uker.

 

Ujevnheter

Dersom det fettsuges samtidig er det ikke uvanlig at huden kan bli noe ujevn. Der hvor dette skyldesen ujevn fordeling av underhudsfettet kan man evt forsøke å korrigere dette med en ny begrenset fettsuging. Det anbefales imidlertid å vente minst 1 år før eventuelle korreksjoner.

 

Arr

I begynnelsen vil arrene være røde og litt hovne, men over måneder blir de vanligvis gradvis lysere og mykere. Enkelte danner dessverre arr som kan bli mindre pene.

 

Oppfølgning

Bodylift – Kroppsløft - Oppfølgning

For oss er det avgjørende at du føler deg helt trygg etter operasjonen. Vi vil derfor oppfordre deg til også å ta kontakt utenom ordinære kontroller dersom det er noe du lurer på. Slik unngår du å være i tvil og vi vil raskt kunne fange opp eventuelle problemer og forhindre at de utvikler seg.

Du vil etter operasjonen også bli tildelt flere kontrolltimer ved klinikken for at du som velger å gjennomgå et bodylift skal føle deg trygg på forløpet og få svar på eventuelle spørsmål.

Har du spørsmål, eller ønsker konsultasjon?
Ta kontakt
Påkrevd
Påkrevd