Forstørrelse av rumpe - Brazilian Buttock Lift - BBL

Brazilian Buttock Lift

Målet med forming av setepartiet er å tilføre naturlig volum og samtidig oppnå en estetisk forbedring ved å fettsuge problemområder over hofter og nedre del av rygg, mage og innside av lår. Det vil variere fra pasient til pasient hvor fettvevet tas fra.

For et tilfredsstillende resultat må pasienten ha tilstrekkelig med underhudsfett til å kunne tilføre volum. Normalt transplanteres 400-1200 ml fettvev totalt. I noen tilfeller vil prosedyren måtte gjentas flere ganger før ønsket resultat oppnås. Rundt én-fjerdedel av fettvevet som transplanteres vil absorberes av kroppen, resten av volumet vil være permanent og variere i størrelse ved normal vektøkning/vekttap.

Operasjonen foregår i full narkose. Fettcellene hentes ut ved vanlig fettsugingsteknikk med undertrykks-kanyler gjennom små åpninger i huden. Deretter sprøytes fettcellene inn i setepartiet igjen med tynne kanyler gjennom mange små tettliggende kanaler under huden. Operasjonstiden er gjerne rundt 3 timer, avhengig av omfanget.

 


Forstørrelse av rumpe - BBL - Før operasjonen

Faste

Du skal være fastende 6 timer før operasjonen. Det er tillatt å drikke svært små mengder vannn inntil 2 timer før operasjonen, for eksempel for å kunne ta nødvendige medisiner.

Dusjing

På operasjonsdagen skal du dusje før du kommer til klinikken. Du skal vaske hele kroppen og håret med Hibiscrub (desinfiserende såpe).

Blodfortynnende medisiner

Bruker du blodfortynnende medisiner må du slutte med disse senest 2 uker før operasjonen.

Kosthold

Enkelte naturpreparater kan ha en blodfortynnende effekt. Det anbefales derfor å slutte med disse så lang tid som mulig, og senest 2 uker før. Det gjelder også E-vitamin, hvitløkskapsler og tran.

Røyking

Du må slutte å røyke senest 4 uker før, og være røykfri ytterligere 4 uker etter operasjonen. Du må også unnngå andre nikotinholdige preparater som snus, nikotintyggegummi og nikotinplaster i samme periode.

Forstørrelse av rumpe - BBL - Etter operasjonen

Ring kirurgen

Har du spørsmål dagen etter bes du rette henvendelse til klinikken.

Røyking

Er ikke tillat 4 uker etter inngrepet.

Smertestillende medisiner

Tas som ordinert av kirurgen.

Sting

Dersom det er sting som skal fjernes gjøres det vanligvis etter én uke.

Kompresjonsplagg

Du skal bruke kompresjonsplagg på donorområdene i 4-6  uker, eller så lenge områdene er hovne.

Lett  trening

Du kan begynne med lett trening etter 3 uker.

Trening

Trening uten begrensniger  kan gjenopptas etter 6 uker.

Forstørrelse av rumpe - BBL - Komplikasjoner

Blødning

Blant sjeldent forekommende komplikasjoner er blødning en av de vanligste. Blødning oppstår vanligvis i løpet av de første timene etter operasjonen. Området vil hovne opp og kan bli smertefullt. Behandlingen vil vanligvis bestå av kompresjon og helt unntaksvis er det nødvendig med en reoperasjon.

Infeksjon

Rutinemessig gis antibiotika som infeksjonsforebyggende tiltak før operasjonen. Infeksjoner er således et sjeldent problem. Skulle det allikevel forekomme, utvikler symptomene seg som regel innenfor den første uken etter operasjon. Infeksjonen viser seg vanligvis med økende smerter, hevelse og rødme på operasjonsområdet. Man kan også utvikle feber og nedsatt allmenntilstand.

Tilstanden behandles med antibiotika.

Serom

I enkelte tilfeller kan det samle seg sårvæske under huden på operasjonsstedet. Væsken kan lett fjernes med en tynn kanyle.

Fettvevsnekroser/oljecyster

I tilfeller hvor mengden av fettvev som transplanteres overskrides av områdets evne til å integrere transplantatet, vil man kunne oppleve at noe av fettvevet ikke overlever og omdannes til oljefylte cyster som noen ganger må tappes gjennom et stikk i huden. Svært sjeldent og ved mer omfattende tilfeller kan det bli aktuelt å åpne området i en ny operasjon og tømme ut fettvevet som ikke aksepteres i vevet.

Endring i hudfølelse

Etter operasjonen vil følesansen ofte endre seg på operasjonsstedet. Den kan være redusert men også bli helt borte. Noen kan også oppleve at huden blir overfølsom. Følesansen blir vanligvis normal igjen etter noen måneder men endringen i hudfølelse kan vedvare.

Smerter

Operasjonsstedet vil være ømt og man kan ha lette til moderate smerter som kan forverres ved bevegelse. De sterkeste smertene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 uker, men hos enkelte pasienter kan det vedvare noe lengre. Smertestillende medisiner vil bli utlevert på klinikken på operasjonsdagen før du reiser hjem og du vil få resept på smertestillende hvis du har behov for det

Hevelse

Operasjonsområdet vil være hovent etter inngrepet. Vanligvis forsvinner størstedelen av hevelsen i løpet av få uker, men hos enkelte kan det ta måneder før hevelsen har gått tilbake. Så lenge huden på donorområdet er hoven anbefales det å bruke kompresjonsplagg.

Blåmerker

Det er ikke uvanlig at det kan oppstå blåmerker på operasjonsstedet. Det skyldes små blødninger i vevet. Blåmerkene forsvinner i løpet av få uker.

Ujevnheter

Det er ikke helt uvanlig at huden i operasjonsområdene kan bli noe ujevn. Der hvor dette skyldes en ujevn fordeling av underhudsfettet kan man evt forsøke å korrigere dette med en ny begrenset fettsuging. Det anbefales imidlertid å vente minst 1 år før eventuelle korreksjoner.

Arr

Arr vil kun tilkomme tilsvarende områdene hvor man har høstet fettvevet, og vil typisk innebære omkring 3 mm smale arr hvor man har introdusert fettsugingskanylene. Ved denne prosedyren vil dette normalt være 4 arr skjult i truse-regionen.

Forstørrelse av rumpe - BBL - Oppfølgning

For oss er det avgjørende at du føler deg helt trygg etter operasjonen. Vi vil derfor oppfordre deg til også å ta kontakt utenom ordinære kontroller dersom det er noe du lurer på. Slik unngår du å være i tvil og vi vil raskt kunne fange opp eventuelle problemer og forhindre at disse utvikler seg. Du vil etter operasjonen også bli tildelt flere kontrolltimer ved klinikken for at du som velger å gjennomføre operasjon hos oss skal føle deg trygg på forløpet og få svar på eventuelle spørsmål.