Lårplastikk

Med lårplastikk korrigeres dette. Operasjonen foregår ved at man fjerner hud og fett på innsiden av lårene. Huden strammes, og låret får en mer attraktiv fremtoning. Hvis hudoverskuddet ikke er for stort kan det være nok å fjerne hud i området nedenfor eller parallelt med lysken.

Arrene plasseres da opp mot lyskefuren og furen mellom rumpe og lår hvor de vil være godt gjemt. Hvis det er mye løs hud kan det bli nødvendig å fjerne et vertikalt hudområde på innsiden av låret. Arrene etter et slikt inngrep vil være mer synlige og strekker seg nedover lårets innside.

Lårplastikk kombineres ofte med fettsuging for å oppnå en bedre figurforming. Inngrepet utføres i narkose og varigheten er rundt 2-4 timer, avhengig av omfanget. Man kan reise hjem allerede samme dag.

Før operasjonen

Lårplastikk - Før operasjonen

Faste

Du skal være fastende 6 timer før operasjonen. Det er tillatt å drikke svært små mengder vann inntil 2 timer før operasjonen, for eksempel for å kunne ta nødvendige medisiner

Dusjing

På operasjonsdagen skal du dusje hjemme innen du kommer til klinikken. Du skal vaske hele kroppen og håret med Hibiscrub (desinfiserende såpe).

Blodfortynnende medisiner

Bruker du blodfortynnende medisiner skal du slutte senest 2 uker før operasjonen.

Kosthold

Enkelte naturpreparater kan ha en blodfortynnende effekt. Det anbefales derfor å slutte med disse så lang tid som mulig, og senest 2 uker før. Det gjelder også E-vitamin, hvitløkskapsler og tran.

Røyking

Du må slutte å røyke senest 4 uker før, og være røykfri ytterligere 4 uker etter operasjonen. Du må også unngå andre nikotinholdige preparater som snus, nikotintyggegummi og nikotinplaster i samme periode.

Etter operasjonen

Lårplastikk - Etter operasjonen

Ring kirurgen

Etter hjemreise kan du ringe direkte til kirurgen som har operert deg det første døgnet ved behov.

Ring klinikken

Har du spørsmål dagen etter bes du rette henvendelse til klinikken.

Røyking

Røyking er ikke tillatt 4 uker etter inngrepet.

Ro og hvile

Du må holde deg mest mulig i ro og hvile det første døgnet etter operasjonen.Smertestillende medisinerSmertestillende medisiner tas som ordinert av kirurgen.

Dren

Dren fjernes når det kommer mindre enn 50 ml væske per døgn. Vi anbefaler at drenene fjernes ved klinikken, men har du lang reisevei kan dette naturligvis også besørges av din fastlege.

Dusjing

Du kan dusje når drenene er fjernet.

Sting

Det brukes som regel tråd som løser seg opp av seg selv slik at det ikke er behov for å fjerne sting. Hvis det er sting som skal fjernes gjøres det vanligvis etter én uke.

Taping

Taping av arret gjennomføres så lenge dette er rosa. Du kan dusje med tapen og skifte denne først når den spontant løsner. Normalt vil det gå 3-6 måneder før arret blekner.

Kompresjonsplagg

Du skal bruke kompresjonsplagg døgnet rundt i 6 uker eller så lenge operasjonsområdet er hovent.

Trening

Du kan begynne med lett trening etter 3 uker.

Trening uten begrensninger kan gjenopptas etter 6 uker.

Soling

Du bør unngå direkte soleksponering på arrene det første året etter operasjonen.

Komplikasjoner

Lårplastikk - Komplikasjoner

Blødning

Blant sjeldent forekommende komplikasjoner er blødning en av de vanligste. Blødning oppstår vanligvis i løpet av de første timene etter operasjonen. Lårene vil da hovne opp og kan bli smertefulle. Det kan da være nødvendig med en kortvarig re-operasjon der man åpner såret, stopper blødningen og syr sammen igjen sårkantene.

Infeksjon

Rutinemessig gis antibiotika som infeksjonsforebyggende tiltak før operasjonen. Infeksjoner er således et sjeldent problem. Skulle det allikevel forekomme, utvikler symptomene seg somregel innenfor den første uken etter operasjon. Infeksjonen viser seg vanligvis med økende smerter, hevelse og rødme på operasjonsstedet. Man kan også utvikle feber og nedsatt allmenntilstand. Tilstanden behandles med antibiotika

Serom

I enkelte tilfeller kan det samle seg sårvæske under huden på operasjonsstedet. Væsken kan lett fjernes med en tynn kanyle.

Endring i hudfølelse

Etter operasjonen vil følesansen i huden ofte endre seg på operasjonsstedet. Den kan være redusert eller nær fraværende. Noen kan også oppleve at huden blir overfølsom. Følesansen blir vanligvis normal igjen etter noen måneder, men endringen i hudfølelsen kan vedvare.

Smerter

Operasjonsstedet vil være ømt og man kan ha lette til moderate smerter som kan forverres ved bevegelse. Smertene forsvinner vanligvis i løpet av få dager, men hos enkelte pasienter kan disse vedvare noe lenger. Smertestillende medisiner vil bli utlevert på klinikken på operasjonsdagen før du reiser hjem og du vil få resept på smertestillende medikamenter dersom du har behov for det

Hevelse

Operasjonsområdet vil være hovent etter inngrepet. Vanligvis forsvinner størstedelen av hevelsen i løpet av få uker, men hos enkelte kan det ta måneder før hevelsen har gått tilbake . Så lenge huden er hoven anbefales det å bruke kompresjonsplagg.

Blåmerker

Det er ikke uvanlig at det kan oppstå blåmerker på operasjonsområdet. Det er ofte mer uttalt der det foretas samtidig fettsuging. Dette skyldes små blødninger i vevet. Blåmerkene forsvinner i løpet av få uker.

Ujevnheter

Hvis det fettsuges samtidig er det ikke uvanlig at huden kan bli noe ujevn. Der hvor dette skyldes en ujevn fordeling av underhudsfettet kan man evt forsøke å korrigere dette med en ny begrenset fettsuging. Det anbefales imidlertid å vente minst 1 år før eventuelle korreksjoner.

Arr

I begynnelsen vil arrene være røde og litt hovne, men over måneder blir de vanligvis gradvis lysere og mykere. Enkelte danner dessverre arr som kan bli mindre pene.

Oppfølgning

Lårplastikk - Oppfølgning

For oss ved Oslo Privatklinikk er det avgjørende at du føler deg helt trygg etter operasjonen. Vi vil derfor oppfordre deg til også å ta kontakt utenom ordinære kontroller dersom det er noe du lurer på. Slik unngår du å være i tvil og vi vil raskt kunne fange opp eventuelle problemer og forhindre at disse utvikler seg.

Du vil etter operasjonen også bli tildelt flere kontrolltimer ved klinikken for at du som velger å gjennomføre en lårplastikk skal føle deg trygg på forløpet og få svar på eventuelle spørsmål.

Har du spørsmål, eller ønsker konsultasjon?
Ta kontakt
Påkrevd
Påkrevd