Ryggløft

Med alderen mister huden elastisiteten og blir løs og hengende. Hos kvinner kan dette resultere i hudfolder rundt BH-en på ryggen, og mange opplever dette som kosmetisk skjemmende. Det kan imidlertid også føre til ubehag i forbindelse med fysisk aktivitet samt problemer med å finne passende klær. Enkelte får også hudproblemer grunnet irritasjon.

Med et ryggløft kan disse hudfoldene fjernes slik at resterende hud strammes opp igjen. Operasjonen foregår ved at man fjerner et passende horisontalt hudoverskudd i området rundt BH-linjen. På den måten plasseres arret ved BH-linjen slik at det lett kan skjules. Ryggløftet kombineres ofte med fettsuging for å oppnå en bedre figurforming av området.

Operasjonen har en varighet på rundt 1-2 timer, avhengig av omfanget, og inngrepet foregår i full narkose. Man kan reise hjem allerede samme dag.

Før operasjonen

Ryggløft - Før operasjonen

Faste

Du skal være fastende 6 timer før operasjonen. Det er tillatt å drikke svært små mengder vannn inntil 2 timer før operasjonen, for eksempel for å kunne ta nødvendige medisiner.

Dusjing

På operasjonsdagen skal du dusje før du kommer til klinikken. Du skal vaske hele kroppen og håret med Hibiscrub (desinfiserende såpe).

Blodfortynnende medisiner

Bruker du blodfortynnende medisiner må du slutte med disse senest 2 uker før operasjonen.

Kosthold

Enkelte naturpreparater kan ha en blodfortynnende effekt. Det anbefales derfor å slutte med disse så lang tid som mulig, og senest 2 uker før. Det gjelder også E-vitamin, hvitløkskapsler og tran.

Røyking

Du må slutte å røyke senest 4 uker før, og være røykfri ytterligere 4 uker etter operasjonen. Du må også unnngå andre nikotinholdige preparater som snus, nikotintyggegummi og nikotinplaster i samme periode.

Etter operasjonen

Ryggløft - Etter operasjonen

Ring kirurgen

Etter hjemreise kan du ringe direkte til kirurgen som har operert deg det første døgnet ved behov.

Ring klinikken

Har du spørsmål dagen etter bes du rette henvendelse til klinikken.

Røyking

Røyking er ikke tillatt 4 uker etter inngrepet.

Ro og hvile

Du må holde deg mest mulig i ro og hvile det første døgnet etter operasjonen. Smertestillende medisiner Smertestillende medisiner tas som ordinert av kirurgen.

Dren

Dren fjernes når det kommer mindre enn 50 ml væske per døgn. Vi anbefaler at drenene fjernes ved klinikken, men har du lang reisevei kan dette naturligvis også besørges av din fastlege.

Dusjing

Du kan dusje når drenene er fjernet.

Sting

Det brukes som regel tråd som løser seg opp av seg selv slik at det ikke er behov for å fjerne sting. Hvis det er sting som skal fjernes gjøres det vanligvis etter én uke.

Taping

Taping av arret gjennomføres så lenge dette er rosa. Du kan dusje med tapen og skifte denne først når den spontant løsner. Normalt vil det gå 3-6 måneder før arret blekner.

Kompresjonsplagg

Du skal bruke kompresjonsplagg døgnet rundt i 6 uker eller så lenge operasjonsområdet er hovent.

Trening

Du kan begynne med lett trening etter 3 uker.

Trening uten begrensninger kan gjenopptas etter 6 uker.

Soling

Du bør unngå direkte soleksponering på arrene det første året etter operasjonen.

Komplikasjoner

Ryggløft - Komplikasjoner

Blødning

Blant sjeldent forekommende komplikasjoner er blødning en av de vanligste. Blødning oppstår vanligvis i løpet av de første timene etter operasjonen. Området vil hovne opp og kan bli smertefullt. Behandlingen vil vanligvis bestå av kompresjon og helt unntaksvis er det nødvendig med en reoperasjon.

Infeksjon

Rutinemessig gis antibiotika som infeksjonsforebyggende tiltak før operasjonen. Infeksjoner er således et sjeldent problem. Skulle det allikevel forekomme, utvikler symptomene seg som regel innenfor den første uken etter operasjon. Infeksjonen viser seg vanligvis med økende smerter, hevelse og rødme på operasjonsområdet. Man kan også utvikle feber og nedsatt allmenntilstand.

Tilstanden behandles med antibiotika.

Serom

I enkelte tilfeller kan det samle seg sårvæske under huden på operasjonsstedet. Væsken kan lett fjernes med en tynn kanyle.

Fettvevsnekroser/oljecyster

I tilfeller hvor mengden av fettvev som transplanteres overskrides av områdets evne til å integrere transplantatet, vil man kunne oppleve at noe av fettvevet ikke overlever og omdannes til oljefylte cyster som noen ganger må tappes gjennom et stikk i huden. Svært sjeldent og ved mer omfattende tilfeller kan det bli aktuelt å åpne området i en ny operasjon og tømme ut fettvevet som ikke aksepteres i vevet.

Endring i hudfølelse

Etter operasjonen vil følesansen ofte endre seg på operasjonsstedet. Den kan være redusert men også bli helt borte. Noen kan også oppleve at huden blir overfølsom. Følesansen blir vanligvis normal igjen etter noen måneder men endringen i hudfølelse kan vedvare.

Smerter

Operasjonsstedet vil være ømt og man kan ha lette til moderate smerter som kan forverres ved bevegelse. De sterkeste smertene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 uker, men hos enkelte pasienter kan det vedvare noe lengre. Smertestillende medisiner vil bli utlevert på klinikken på operasjonsdagen før du reiser hjem og du vil få resept på smertestillende hvis du har behov for det

Hevelse

Operasjonsområdet vil være hovent etter inngrepet. Vanligvis forsvinner størstedelen av hevelsen i løpet av få uker, men hos enkelte kan det ta måneder før hevelsen har gått tilbake. Så lenge huden på donorområdet er hoven anbefales det å bruke kompresjonsplagg.

Blåmerker

Det er ikke uvanlig at det kan oppstå blåmerker på operasjonsstedet. Det skyldes små blødninger i vevet. Blåmerkene forsvinner i løpet av få uker.

Ujevnheter

Det er ikke helt uvanlig at huden i operasjonsområdene kan bli noe ujevn. Der hvor dette skyldes en ujevn fordeling av underhudsfettet kan man evt forsøke å korrigere dette med en ny begrenset fettsuging. Det anbefales imidlertid å vente minst 1 år før eventuelle korreksjoner.

Arr

Arr vil kun tilkomme tilsvarende områdene hvor man har høstet fettvevet, og vil typisk innebære omkring 3 mm smale arr hvor man har introdusert fettsugingskanylene. Ved denne prosedyren vil dette normalt være 4 arr skjult i truse-regionen.

Oppfølgning

Ryggløft - Oppfølgning

For oss ved Oslo Privatklinikk er det avgjørende at du føler deg helt trygg etter operasjonen. Vi vil derfor oppfordre deg til også å ta kontakt utenom ordinære kontroller dersom det er noe du lurer på. Slik unngår du å være i tvil og vi vil raskt kunne fange opp eventuelle problemer og forhindre at disse utvikler seg.

Du vil etter operasjonen også bli tildelt flere kontrolltimer ved klinikken for at du som velger å gjennomføre en lårplastikk skal føle deg trygg på forløpet og få svar på eventuelle spørsmål.

Har du spørsmål, eller ønsker konsultasjon?
Ta kontakt
Klikk her for priser Bestill konsultasjon
Påkrevd
Påkrevd