Fillere

Fillere er produkter utviklet for å tilføre volum gjennom injeksjon i huden. De brukes særlig for å fremheve ansiktsregioner; leppe, kinnben og hake, eller for å utviske uønskete linjer og konturdefekter i ansiktet.

De mest brukte fillere består av hyaluronsyre-baserte vannløsninger (HA). Hyaluronsyren i fillere er laboratoriefremstilt, men forekommer naturlig i kroppens hud og bindevev og består av store kjedete sukkermolekyler som binder vann. Slik kan man på en naturlig måte tilføre volum og spenst til huden. Hyaluronsyren som blir tilført gjennom injeksjonen brytes ned på en naturlig måte og oppfattes ikke som et fremmedlegeme av kroppen.

Alle behandlinger utføres av norsk godkjent plastikkirurg med erfaring og interesse innen injeksjonsbehandling. Ønsker fra pasient kartlegges gjennom en rask konsultasjon (inkludert i prisen) før injeksjonsbehandlingen gjennomføres.

Avhengig av type behandling og pasientens ønsker velger man metode for lokalbedøvelse. Selve injeksjonsbehandlingen tar omkring 15 minutter.

Man kan umiddelbart gjenoppta sine normale aktiviteter, man anbefales ikke å gjøre harde fysiske anstrengelser første døgnet etter behandlingen. Noe hevelse og rødhet på innstikkstedet må påregnes, men dette avtar normalt i løpet av 1-2 døgn.

Dette varierer fra 3 opptil 12 måneder etter behandling, avhengig av behandlet region, injeksjonsvolum og om man har gjennomført behandling i samme region tidligere.

Ved førstegangsbehandling i bl.a. lepper anbefales en gjentatt behandling («touch up») etter omkring 2 mnd. hvorpå man kan forvente resultater opptil 9 mnd.

Hyaluronsyrebaserte injeksjonspreparater inneholder ikke toksiske substanser. Det brytes ned på en naturlig måte i kroppen. Det er normalt med noe rødhet og hevelse omkring innstikkstedet som normalt forsvinner i løpet av 1-2 dager. Det er rapportert tilfeller hvor hyaluronsyren kan klumpe seg eller kapsle seg inn, dette kan behandles lokalt med hyaluronidase som er et enzym som bryter ned hyaluronsyren. Tilsvarende kan evt uønskete resultater reverseres eller modifiseres med samme metoden.

Selv om injeksjonsbehandling med «fillere» gjennomføres i stor skala bl.a. på hudpleiesalonger over hele Norge og regnes som trygt, stiller det store krav til den som utfører behandlingen. Få tidels-milliliter, og upresis injeksjonsteknikk kan skille et estetisk tilfredsstillende resultat fra et påfallende oppsvulmet og kunstig et. I dag stilles det fra helsemyndighetene ingen formelle krav til den som utfører behandlingen annet enn at vedkommende er sykepleier, på delegert ansvar under lege, eller lege uavhengig av spesialitet eller erfaring med behandlingen.

Unikt ved Oslo Privatklinikk er at all behandlingen utføres av spesialister i plastikkirurgi. Dette sikrer pasienten at behandlende lege har utstrakt kjennskap til ansiktets anatomi, tilbyr rett valg av fillerprodukt og utøver behandlingen med presisjon og finesse tilpasset den enkeltes pasient sine ønsker og behov.